Wij maken buiten komen makkelijker.

Buiten komen. Meer dan ooit krijgt deze term meer aandacht en moeten we rekening houden met anderen:
afstand houden is de boodschap. Een boodschap die nu belangrijk is en alleen maar belangrijker wordt.
Want multimodaal is het nieuwe normaal en minder auto’s betekent meer fietsers.
Daarom komt Mobly met een fluovest waarmee u een punt maakt.

Vandaag en in de toekomst.